• Job Statistics สถิติงาน กฟอ.ศซส.ฯ

  สถิติงานซ่อมบำรุงตามแผน PMS-IT
  สถิติสรุปงานซ่อมแต่ละงบประมาณ
  ดูสถิติงานซ๋อมแยกตามโรงงานฯ
  Read More
 • วิสัยทัศน์กองทัพเรือ RTN. Vision 2024

  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล
  ที่มีบทบาทนำในภูมิภาค
  และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

  View Vision

 • KM-2013 FCS - KM56.

  การจัดการความรู้ : Knowledge Management ประจำปี 2556
  การนำเครื่องมือที่ทันสมัย ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการซ่อมบำรุงฯ
  ติดตามได้ที่บอร์ดจัดการความรู้
  Read More
 • KM-2012 FCS - KM55.

  การจัดการความรู้ : Knowledge Management ประจำปี 2555
  แนะนำระบบ คคย. สมัยใหม่ ที่ ทร. ได้มีโครงการปรับปรุง และติดตั้งใหม่
  ติดตามได้ที่บอร์ดจัดการความรู้
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
image
ค่านิยม :
ซื่อสัตย์ มีวินัย เป็นมืออาชีพ มีความเที่ยงธรรม และประพฤติตนเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไปฯ.
image
วิสัยทัศน์ :
เราคือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของความพร้อมรบ และความสำเร็จในภารกิจของกำลังรบฯ.
 

Lastest Issues

เรียนเชิญ..ติดตามข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญ ของกองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศซส.สพ.ทร.

รวมความรู้ที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ เติมศักยภาพ..ให้เต็มอย่างต่อเนื่อง.

 • Library Open
 • Seminars
 • Power Saving
image

หนังสือ..ดุจ "คลังปัญญา"

"หนังสือ"..ถ้าไม่เปิดอ่าน ก็เป็นแค่กระดาษ...

ยินดีต้อนรับชาวไฟฟ้าอาวุธ และหน่วยงานใกล้เคียง ห้องสมุดกองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศซส.สพ.ทร. ได้เปิดให้บริการแล้ว ณ อาคารซ่อมสร้างสรรพาวุธ(อรม.อร.) ชั้น 2.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้มีความรู้ที่หลากหลาย โดยการบริจาคหนังสือเพื่อช่วยเติมคลังปัญญาให้ บริบูรณ์

หนังสือ..ดุจ "คลังปัญญา" ถ้าไม่เปิดอ่านก็เป็นแค่กระดาษ

Read More
image

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

"การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาวุธแบบบูรณาการ"

เปิดช่องทางการรับฟังความต้องการของ "ผู้รับบริการ" หรือ "ลูกค้า" เพื่อรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น รวมถึงคำชมเชย(ถ้ามี) ระหว่างกัน. ด้วยความสำนึกอยู่เสมอว่าเราคือ "ส่วนหนึ่งของความพร้อมรบ"

นำความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่ได้รับ พัฒนาการให้บริการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความพึงพอใจที่เกิด คือความภาคภูมิที่เรามี

ชมบรรยากาศ..ประมวลภาพปี งป. 54-56 ได้ที่นี่..

กบฮ. - กยพ. -56

กฟก.2-กทบ.-55

สอ.รฝ. - 54

image

ประหยัดพลังงานขั้นเทพ

สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน.

ชาวสรรพาวุธทุกท่าน คงไม่เป็นการสายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของกองทัพเรือและของกรมสรรพาวุธทหารเรือ.

วิธีต่อไปนี้ จะช่วยเราประหยัดพลังงานและพลังเงินของเราโดยไม่ต้องลงทุน หลายวิธีที่จะกล่าวถึงนี้ อาจเป็นวิธีง่ายๆ ที่เราคิดไม่ถึงหรือเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าเราพร้อมใจกันปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เชิญ..เยี่ยมชมคำแนะนำที่บรรจงคัดเลือกสำหรับทุกท่าน จึงเรียนมาด้วยความขอบคุณยิ่ง.

Read More

You Should See

 • Physics 2000 +

  แสดงหลักการทำงานตั้งแต่ อะตอม เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ละขั้นตอน เข้าใจง่าย..อย่างไม่น่าเชื่อ. Read More
 • Radar Tutorial +

  สุดยอด พื้นฐานหลักการทำงานของเรดาร์ อย่างลึกซึ้ง ครอบคลุมทุกเนื้อหา ยกนิ้วให้..สุดยอดมาก. Read More
 • How Stuff Works +

  ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ คืออะไร ทำงานอย่างไร เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นอย่างไร ขยายความรู้ได้ไม่จบสิ้น. Read More
 • 1

กฟอ.ศซส.ฯ

อาคารซ่อมสร้างสรรพาวุธ อรม.อร. เป็นสถานที่อยู่ร่วมกับ รง.ฟอ.1 กฟอ.ศซส.ฯ

กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศซส.ฯ
143 หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ธุรการ T: 78505, F: 78500
กำลังพล T: 78508, F: 78500
แผนงาน T: 78506, F: 78545

รง.ฟอ.1

อาคารซ่อมสร้างสรรพาวุธ อรม.อร. เป็นสถานที่อยู่ร่วมกับ กฟอ.ศซส.ฯ

โรงงานไฟฟ้าอาวุธ ที่ 1 กฟอ.ศซส.ฯ
143 หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ธุรการ T: 78523, F: 78524
กำลังพล T: 78522, F: 78524
แผนงาน T: 78521, F: 78524

รง.ฟอ.2

อาคารซ่อมสร้างสรรพาวุธ (อาคาร 3696) ในพื้นที่ อจปร.อร.

โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 กฟอ.ศซส.ฯ
121 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
ธุรการ T/F: 56992
กำลังพล T/F: 56992
แผนงาน T/F: 56083